Knowledge

ซิลิโคน 1 หลอดยิงได้กี่เมตร

ซิลิโคน 1 หลอดยิงได้กี่เมตร

การออกแบบรอยต่อสำหรับการยาแนวซิลิโคน และโพลียูรีเทน (พียู)

ในการใช้ยาแนวในรอยต่อ จะต้องมีการออกแบบรอยต่อ (Joint Design) ให้เหมาะสมเพื่อความแข็งแรงคงทนของยาแนวในการปิดรอยต่อเพื่อรองรับการยืดหดและการขยายตัวของรอยต่อ และกันน้ำและความชื้นรั่วซึม โดยทั่วไปในสิ่งก่อสร้างกาวยาแนวถือเป็นเพียงส่วนเล็กๆของงานและมูลค่างาน แต่หากเกิดปัญหาขึ้น มักจะเกิดขึ้นจากยาแนวเป็นอย่างแรกและส่งผลกระทบที่เห็นได้ชัด ฉะนั้นการให้ความสำคัญในการเลือกยาแนวและออกแบบรอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ในการใช้กาวยาแนวประสานรอยต่อ สิ่งที่สำคัญคือการที่กาวยาแนวควรยึดติดกับรอยต่อเพียงแค่ 2 ด้านเท่านั้น มิใช่ 3 ด้าน เพื่อให้รอบต่อสามารถขยับเคลื่อนตัวได้ และกาวยาแนวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ Backer Material ในการรองด้านล่างของรอยต่อ เพื่อไม่ให้กาวยาแนวติดกับด้านที่ 3 ของรอยต่อ และเป็นการควบคุมปริมาณการใช้และความหนาของกาวยาแนวอีกด้วย

สำหรับความหนาและความกว้างของกาวยาแนว ความกว้างของกาวยาแนวจะเท่ากับความกว้างของรอยต่อ โดยอัตราส่วนระหว่างความกว้างและความลึกของกาวยาแนวควรอยู่ระหว่าง 1:1 ถึง 2:1 หากกาวยาแนวมีความหนามากเกินไป กาวยาแนวจะไม่สามารถยืดหดตามแนวรอยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาจะทำให้กาวยาแนวแตกหรือหลุดออกจากรอยต่อได้

ออกแบบรอยต่อ ยาแนว ซิลิโคน 1 หลอดยิงได้กี่เมตร

กาวยาแนว เช่น กาวโพลียูรีเทน (พียู) และ ซิลิโคน 1 หลอด ยิงได้กี่เมตร?

หลังจากการออกแบบรอยต่อ เราจะทราบความกว้างและความลึกของกาวยาแนวที่จะใช้ เราจึงสามารถนำค่าเหล่านี้มาคำนวณหาปริมาณกาวยาแนวที่จำเป็นต้องใช้ในงาน ในการหาว่ากาวพียู หรือ ซิลิโคน 1 หลอดยิงได้กี่เมตร สามารถคิดได้โดยการนำปริมาตรของกาวยาแนวที่เขียนอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มาหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของรอยต่อ ซึ่งก็คือความกว้างคูณด้วยความลึกของรอยต่อหรือกาวยาแนว 

*Without Considering Any Loss*

Download 

อัตราการใช้กาวโพลียูรีเทนและซิลิโคน

Share post :

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ