Products and Applications

PRODUCTS GROUP

สินค้ากลุ่มโพลียูรีเทน

Polyurethane

สินค้ากลุ่มซิลิโคน

Silicone

สินค้ากลุ่มอีพ็อกซี่

Epoxy

สินค้ากลุ่มอะคริลิค

Acrylic

สินค้ากลุ่มกาวยางสังเคราะห์

Synthetic Rubber

สินค้ากลุ่มน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว

Primer & Degreaser

สินค้ากลุ่มอุปกรณ์เสริม

Tooling & Accessories

APPLICATIONS

CONSTRUCTION

กาวยาแนวที่เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง

COLD & CLEAN ROOM

กาวยาแนวที่เหมาะสำหรับงานห้องเย็น และห้องปลอดเชิ้อ

TRUCK & BUS

กาวยาแนวที่เหมาะสำหรับประเภทงานรถบัส

CONTAINER

กาวยาแนวที่เหมาะสำหรับงานตู้คอนเทนเนอร์

AUTOMOTIVE

กาวยาแนวที่เหมาะสำหรับประเภทงานติดตั้งกระจกรถยนต์และห้องเครื่อง

BOAT & YACTH

กาวยาแนวที่เหมาะสำหรับประเภทงานงานเรือ
เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ