ABOUT

เกี่ยวกับเรา

COMPANY POLICY

นโยบายคุณภาพ

empowering 250px
enlargement 250px
eco-friendly 250px

COMPANY PROFILE TIMELINE

ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ สร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผสมหลากหลายขนาดและชนิดในการผสมกาวที่มีความหนืดแตกต่างกัน จากกาวที่มีความหนืดต่ำแตกตัวได้ยาก จนถึงกาวคุณภาพสูง ที่มีความหนืดสูงมาก ติดตั้งเครื่องบรรจุหลอดความเร็วสูงสำหรับหลอดแข็ง หลอดนิ่ม และกระป๋อง บริษัทฯ มีการวางแผนการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่ทุกฝ่ายในบริษัท โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้เป็น “Adhesive – Sealant Specialist”

2542

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2542 ดำเนินธุรกิจนำเข้าผลิตภัณฑ์กาวยาแนวจากยุโรป และเป็นตัวแทนจำหน่ายกาวยาแนวที่เป็น Adhesive และ Sealant ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ AdheSeal

2547-2553

บริษัทฯ ได้ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในการวิจัยการผลิตกาวยาแนวชนิดต่างๆ เช่น ซิลิโคน อะคริลิค ซึ่งจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ “AdSeal” และด้วยความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แอดฮีซีลฯยังได้พัฒนากาวอีพ็อกซี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “AdGARD” และ “AdDUR” เพื่องานเฉพาะทาง เช่น เรือประมง เรือยอร์ช แผ่นแซนด์วิช และงานก่อสร้าง เป็นต้น

2554

จนถึงปี พ.ศ.2554 ในเดือนสิงหาคม บริษัทฯ จึงได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าและคลังสินค้าแห่งใหม่ ตั้งอยู่ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อดูแลการผลิต รองรับปริมาณความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โรงงานแห่งใหม่นี้ถูกสร้างขึ้นและติดตั้งด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย เครื่องผสมที่หลากหลาย เครื่องบรรจุความเร็วสูง คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการมีระบบบำบัดของเสียที่เหมาะสม

2555-2564

บริษัทฯ มีการวางแผนการลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแนวชนิดต่างๆ House Brand, Modern Trade และงาน DIY รวมถึงวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่ม MS Polymer ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศญี่ปุ่น และงานเฉพาะทางต่างๆ เช่น ซิลิโคนกันไฟ อะคริลิคกันไฟ ซึ่งผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน FM Approvals ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลระดับนานาชาติ โดยจะมีการออกใบประกาศนียบัตร (FM Certificate) เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบการสูญเสียทางทรัพย์สินจากอัคคีภัย แอดฮีซีลฯ ยังได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการรับรองมาตรฐานอาคาร LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ซึ่งเป็นระบบการให้คะแนนอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดตั้งโดย U.S. Green Building Council เพื่อสนับสนุนให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างอาคารโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และสร้างความยั่งยืนได้ในระยะยาว

2565-ปัจจุบัน

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในด้านการวิจัยและการพัฒนากาวยาแนวสำหรับงานอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง (RESEACH AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION ADHESIVE SEALANTS) จากสถาบันบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น เป็นสถาบันด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งในและนอกประเทศ อันเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการหลังการขาย ด้วยระบบบริหารการจัดการคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงาน การใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล

OUR BRAND

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ