บทความ

Knowlegde

Solar Rooftop คือ อะไร กับ 5 เหตุผลทำไมถึงควรติด โซลาร์รูฟท็อป

solar rooftop คือ

Solar Rooftop คือ การผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panels) บนหลังคาของบ้าน อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแบบกระแสตรง ด้วยปรากฎการณ์ Photovoltaics Effect จากนั้นไฟฟ้ากระแสตรงจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลับโดยเครื่องแปลงไฟ หรือ Inverter เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้

Solar Facts เกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านหรืออาคารแบบไหนเหมาะสำหรับ Solar Rooftop

แต่ละอาคารบ้านเรือนมีลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ที่แตกต่างกันออกไป บ้านส่วนใหญ่จะใช้พลังงานมากในช่วงเย็นและกลางคืนเนื่องจากผู้อยู่อาศัยออกไปทำงาน หรือเรียนนอกบ้านในตอนกลางวัน ในส่วนของอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม จะใช้พลังงานสูงในช่วงตอนกลางวัน และต่ำในตอนกลางคืน และโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งอาจมีการใช้พลังงานสูงตลอดทั้งวัน การตัดสินใจที่จะติด Solar Rooftop ก็ควรที่จะพิจารณาถึงปัจจัยนี้ด้วย อาคารที่ใช้พลังงานสูงในตอนกลางวันจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ การติดโซลาร์เซลล์จึงจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้

Solar Rooftop คือ โซลาร์รูฟ โซลาร์รูฟท็อป

5 เหตุผล ทำไมถึงควรติด Solar Rooftop คือ

1. พลังงานแสงอาทิตย์ดีต่อสิ่งแวดล้อม

พลังงานแแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ที่ไม่มีวันหมด โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก (Carbon Footprint) โดยไม่มีส่วนไหนในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ทำลายธรรมชาติและทรัพยากร ไม่มีการปล่อยแก๊สใดๆ นอกจากการที่ต้องใช้น้ำในการล้างแผงโซลาร์เซลล์เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง เพียงแค่ตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตากแดดเอาไว้เฉยๆ ก็ได้พลังงานไฟฟ้าแล้ว จึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเทียบกับการใช้น้ำมันและถ่านหินในการผลิตไฟฟ้า

2. ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้

ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดของการติด Solar Rooftop คือ สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ เนื่องจากสามารถผลิตไฟใช้เองได้ จึงจ่ายค่าไฟฟ้าเฉพาะส่วนที่เกินมากจากปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตเองได้ หรือหากมีการใช้งานน้อยกว่าที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้ ก็ยังสามารถขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งโซลาร์เซลล์ จะใช้เวลาประมาณ 7-8 ปี หลังการติดตั้งในการคืนทุน แปลว่าในปีที่ 9 จนถึงสิ้นสุดอายุการใช้งานของโซลาร์เซลล์ ซึ่งอยู่ที่ 25 ปี ผู้ที่อยู่อาศัยก็เหมือนได้ใช้ไฟฟ้าฟรีนั่นเอง

นอกจากนี้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ถูกผลิตจากน้ำมันและถ่านหินที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาขึ้นลงอยู่ตลอด ทั้งตามราคาน้ำมัน และตามช่วงเวลาต่างๆของวัน ทำให้รายจ่ายของเรานั้นไม่คงที่ และไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าหากติดโซลาร์เซลล์ จะช่วยให้เราสามารถควบคุมรายจ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าได้

3. ใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ไม่ได้ถูกใช้งาน

เมื่อคุณมีพื้นที่บนหลังคา หรือบนดาดฟ้าของคุณซึ่งไม่เคยถูกใช้งานเลย ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์นั้น มาเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของบ้านได้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และยังสามารถขายไฟที่เหลือให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วย ก็คงเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมล่ะ?

4. คนอื่นไฟดับ เราไม่ดับ

เมื่อเรามีโซลาร์เซลล์ติดที่บ้านของเรา ก็เหมือนมีโรงไฟฟ้าขนาดย่อมในบ้านของเรา ถ้าหากมีแสงอาทิตย์ บ้านของเราก็จะมีไฟฟ้าใช้เสมอ แม้แต่การไฟฟ้าจะขัดข้อง ไฟดับ หรือเกิดภัยทางธรรมชาติทำให้สายไฟฟ้าภายนอกบ้านขาดชำรุด

การติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน ยังสามารถช่วยลดการสูญเสียของกำลังไฟระหว่างการส่งไฟจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ผ่านสายไฟอันยาวเหยียดอีกด้วย การมีแหล่งไฟฟ้าใกล้ตัวบ้าน เช่น การติดโซลาร์รูฟท็อป ทำให้การผลิตและใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.  ลดความร้อนภายในบ้าน

นอกจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคานั้นจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ยังสามารถลดความร้อนให้กับบ้านได้อีกด้วย จึงทำให้สามารถลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ และประหยัดค่าไฟฟ้าได้

แนวทางใหม่ในการติด Solar Cells

ติด Solar Rooftop ร่วมกับแบตเตอรี่ เพื่อลดผลจาก “เส้นโค้งเป็ด (Duck Curve)”

Solar Rooftop คือ โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟ

ในปัจจุบันนี้ประชากรในประเทศไทยใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งที่มาจากการไฟฟ้าเป็นหลัก โดยลักษณะการใช้พลังงานจะต่ำที่สุดในช่วงเที่ยงคืนจนถึงช่วงหัวค่ำ แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นในตอนเช้าที่ผู้คนตื่นมาทำกิจวัตรประจำวัน จากนั้นความต้องการพลังงานจะค่อยๆลดลงตั้งแต่ช่วงพักเที่ยงไปจนถึงเวลาใกล้เลิกงาน และดีดขึ้นสูงสุดในช่วงหัวค่ำที่ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตบ้าน โดยเส้นกราฟจะมีลักษณะเป็นเนิน 2 ลูกมีลักษณะเหมือนหลังอูฐ

โซลาร์รูฟ โซลาร์รูฟท็อป Solar Rooftop คือ

แต่ในอนาคตเมื่อมีแต่ละบ้านและอาคาร โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ เริ่มมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตพลังงานใช้เอง กราฟความต้องการพลังงานในช่วงกลางวันจะลดต่ำลงไปเรื่อยๆ จนเส้นกราฟมีลักษณะเป็นเหมือนเป็ด จึงถูกเรียกว่า เส้นโค้งเป็ด หรือ Duck Curve นั่นเอง โดยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศอเมริกา ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย และฮาวายที่มีการผลิตพลังงานใช้เองจากแสงอาทิตย์สูง

โซลาร์รูฟท็อป Solar Rooftop คือ โซลาร์รูฟ

โดยเหตุการณ์ Duck Curve นี้มีผลกระทบต่อ 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า

ในส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้า หรือการไฟฟ้า ในตอนกลางวันการไฟฟ้าจะขายไฟฟ้าได้น้อยลงเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าต่ำลง แต่ในตอนกลางคืนที่โซลาร์เซลล์ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ ความต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจะสูงกว่ามาก ซึ่งการไฟฟ้าจะต้องผลิตไฟฟ้ารองรับความต้องการในส่วนนี้ ทั้งนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถที่จะเปิดและปิดทำการบ่อยๆทุกวัน ตามปริมาณความต้องการไฟฟ้าในตอนกลางวันและกลางคืนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้ ทำให้ในตอนกลางวันอาจมีความเสี่ยงในการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการได้ (Overgeneration Risk)

ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าที่แตกต่างกันมากในตอนกลางวันและกลางคืน ทำให้การไฟฟ้าต้องปรับค่าไฟฟ้าตามเวลาที่ใช้งาน หรือแบบ Time of Use (TOU) โดยมีราคาสูงในช่วงพีค (Peak) หรือตอนกลางคืน และราคาต่อในช่วงออฟพีค (Off-Peak) หรือตอนกลางวันแทน ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

หากผู้ใช้ไฟฟ้าติดโซลาร์รูฟท็อปร่วมกับแบตเตอรี่จะช่วยลดปัญหานี้ได้โดย

1. ผู้ใช้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตได้จากโซลาร์เซลล์ในตอนกลางวันที่มีการใช้งานน้อย ไว้ในแบตเตอรี่ ไว้ใช้ในตอนกลางคืน ทำให้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในช่วงพีคมาก หรือไม่ต้องจ่ายเลย หากสามารถผลิตไฟฟ้าในตอนกลางวันได้เพียงพอ

2. เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้านำพลังงานส่วนเกินจากตอนกลางวันมาใช้ในตอนกลางคืน จะทำให้ความต้องการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในช่วงพีค หรือในส่วนของหัวเป็ดลดลง ทำให้ความแตกต่างของความต้องการพลังงานในช่วงพีค และออฟพีคลดลง ทำให้การไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าตอบสนองความต้องการได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความเสี่ยงในการผลิตไฟฟ้าเกินความต้องการ (Overgeneration Risk) จะลดลง

การติดโซลาร์รูฟท็อปมีข้อดีมากมาย ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ใช้พื้นที่ที่ไม่ถูกใช้งานให้เป็นประโยชน์ เพิ่มความเสถียรในการใช้ไฟฟ้า และลดความร้อนภายในบ้าน นอกจากนี้หากต้องการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ ควรมีการติดแบตเตอรี่ร่วมด้วยเพื่อเก็บพลังงานส่วนเกินไว้ใช้ในภายหลัง

ติดต่อเราผ่านช่องทาง

สินค้าน่าสนใจ

AdSeal 765 FIREPROOF

Firestop and Intumescent Flame
Retardant Acrylic Sealant
อะคริลิคกันไฟลามและหน่วงไฟ

ToolFlex MuitiBond A

Butyl Self-Adhesive Sealing Flashing Tape
เทปกาวบิวทิลส์สำหรับปิดรอยต่อกันน้ำ

ToolFlex BUTYLBAND

2-Sided Jointing Butyl Tape
เทปบิวทิล 2 หน้า สำหรับวางรอยต่อ

AdSeal BUTYL MASTIC

Non-Skinning Sealant
วัสดุยางสังเคราะห์ชนิดนิ่ม
เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ