นวัตกรรม สีเขียว Green Innovation 8 สิ่งประดิษฐ์รักสิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก

Green Innovation นวัตกรรมสีเขียว

“We have not inherited the world from our ancestors, we have simply leased it from our progeny” ….. “เราไม่ได้รับโลกนี้มากจากบรรพบุรุษ แต่เรากำลังยืมโลกใบนี้มากจากลูกหลานของเรา” ให้ นวัตกรรม สีเขียว ช่วยรักษาโลกเราเพื่อลูกหลาน

ทรัพยากรในโลกของเรากำลังขาดแคลนขึ้นเรื่อยๆ เช่น น้ำมัน น้ำสะอาด จนอาจมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางครั้ง ในเมื่อมีความต้องการทรัพยากร มนุษย์จึงมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์สีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาทรัพยากรที่คงเหลือเอาไว้ และสร้างแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ วันนี้แอดฮีซีลมี 8 นวัตกรรม สีเขียว มานำเสนอกันให้ทุกคนได้ชม

1. Tesla Powerwall

นวัตกรรมสีเขียว นวัตกรรม สีเขียว

Tesla Powerwall คือ แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเก็บพลังงานจากโซลาร์เซลล์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ในตอนกลางวัน บ้านที่มีโซลาร์เซลล์จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เหลือจากการใช้งาน จะถูกเก็บเอาไว้ใน Tesla Powerwall และในตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ Tesla Powerwall จะปล่อยพลังงานออกมา ให้บ้านมีไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืน ฉะนั้นบ้านสามารถมีพลังงานใช้ได้ตลอดวันโดยไม่ต้องง้อพลังงานไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าเลย หรือที่เรียกว่า Off-Grid Solar System หรือหากบ้านยังเชื่อมต่อและใช้ไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าด้วย หากมีไฟตกหรือไฟดับ Tesla Powerwall จะสามารถตรวจจับและให้พลังงานแก่บ้านได้ภายในเสี้ยววินาที

2. Impossible Meat เนื้อมหัศจรรย์

ปัจจุบันนี้ผู้คนกำลังหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เช่น การทานอาหารคลีน การทานผลิตภัณฑ์จากพืช นอกจากการกินอาหารประเภทนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคแล้วนั้น การทานผลิตภัณฑ์จากพืช ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย เนื่องจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค เช่น หมู วัว เป็นการใช้ทรัพยากร และปล่อยแก๊สเรือนกระจกจำนวนมาก จึงได้มีการคิดค้นเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืช โดยมีรสชาติและกลิ่นเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆ ที่นิยมเรียกกันว่า Impossible Meat หรือ Beyond Meat หรือ เนื้อมหัศจรรย์

หากเทียบเนื้อมหัศจรรย์กับเนื้อสัตว์ปกติ การรับประทานเนื้อมหัศจรรย์สามารถลดการใช้พื้นที่ได้ถึง 95% ลดการใช้น้ำในการเลี้ยงสัตว์ 74% และลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกถึง 87% การรับประทานเนื้อสัตว์มหัศจรรย์จึงเป็นทางเลือกที่รักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า

3. Hydrogen-Powered Smart City เมืองอัจฉริยะจากพลังงานไฮโดรเจน

เทคโนโลยีสีเขียว สีเขียว นวัตกรรม

บริษัท โตโยต้า กำลังมีแผนจะสร้างเมืองอัจฉริยะ “Woven City” ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งจะเริ่มสร้างในปี 2021 เป็นเมืองที่ใช้เฉพาะพลังงานสะอาด อย่างพลังงานจากเซลล์ไฮโดรเจน โดยเมืองนี้ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนห้องทดลองขนาดใหญ่ที่มีชีวิตจริง ในการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ต่างๆในชีวิตจริง เช่น บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และหุ่นยนต์อัตโนมัติต่างๆ เป็นต้น

ภายในเมืองนี้จะออกแบบให้เส้นทางคมนาคมของรถยนต์ จักรยานและสกูตเตอร์ และคนเดินเท้า แยกออกจากกันทั้งหมด บ้านเรือนและอาคารมีโซลาร์เซลล์ติดบนหลังคาเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า และมีการติดเซนเซอร์ เพื่อติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง นอกจากนี้ยานพาหยะยังต้องไม่มีการปล่อยแก๊สพิษต่างๆจากการเผาไหม้อีกด้วย (Zero-Emission Vehicles)

4. Plantable Paper กระดาษปลูกได้

 

ทุกคนคงไม่เคยได้นึกถึงว่า ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร หากวันๆหนึ่งไม่ได้ใช้กระดาษในสักรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง คงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอน กระดาษนั้นจึงถูกใช้กันในปริมาณมากในทุกๆวัน โดนแทบไม่มีใครตระหนักว่า กระดาษนั้นเกิดมาจากการตัดไม้ทำลายป่า และถึงแม้กระดาษจะสามารถรีไซเคิลได้ แต่อัตราการรีไซเคิลกระดาษนั้นต่ำมาก ในประเทศอินเดีย จึงมีการคิดค้น กระดาษที่สามารถงอกเป็นต้นไม้ใหม่ได้

ในกระดาษนี้ จะมีการผสมเมล็ดพันธ์พืชไว้ เมื่อเราใช้กระดาษนั้นเรียบร้อย สามารถทิ้งกระดาษนั้นเพื่อให้งอกเป็นต้นไม้ต้นใหม่ ขึ้นทดแทนต้นที่ถูกตัดไปได้เลย นอกจากนี้กระดาษนี้ยังไม่ได้เกิดจากการตัดต้นไม้อีกด้วย กระดาษนี้ทำมาจากกากขยะอินทรีย์จากโรงงานต่างๆ จึงเป็นทางเลือกที่รักสิ่งแวดล้อมมากๆอีกทางเลือกหนึ่ง

 5. Algae Lamp โคมไฟสาหร่าย

หากพูดถึงสาหร่าย หรือตะไคร่น้ำ คงไม่มีใครคิดถึงสิ่งสวยงามแน่นอน แต่คุณคิดผิดแล้ว สาหร่ายสามารถนำมาทำเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงาม และยังสามารถผลิดพลังงานได้อีกด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการคิดค้นโคมไฟที่บรรจุสาหร่ายสไปรูลิน่าไว้ด้านใน สาหร่ายจะทำหน้าที่ดูดซึมแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ไม่ต้องการ และแสงแดด และเปลี่ยนให้เป็นมวลชีวภาพผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง และเปลี่ยนมวลชีวภาพให้เป็นพลังงานชีวมวลเพื่อทำให้เกิดแสงสว่างต่อไป

6. Gravity Light โคมไฟจากแรงโน้มถ่วง

นวัตกรรม สีเขียว

ในปัจจุบันยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากสายไฟฟ้าไปไม่ถึง คนบางกลุ่มยังใช้ตะเกียงไฟ ซึ่งทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม แม้กระทั่งผู้คนในเมืองที่มีไฟใช้ ก็ไม่ได้ตระหนักถึงว่า ไฟฟ้าที่ใช้นั้นก็มีแหล่งกำเนิดมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดดล้อม องค์กร The GravityLight Foundation ในประเทศอังกฤษ จึงมีการคิดค้น นวัตกรรม โคมไฟ โดยใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วง โคมไฟนี้ใช้หลักการของพลังงานศักย์ (Potential Energy) โดยการใช้รอกดึงน้ำหนักถ่วงขึ้นไป และปล่อยให้ค่อยๆตกลงมาตามแรงโน้มถ่วง เพื่อหมุนมอเตอร์และปั่นไฟให้หลอดไฟ LED ติดนั่นเอง โดยการดึงน้ำหนักถ่วงขึ้นไปหนึ่งครั้ง สามารถทำให้ไฟติดอยู่ได้ถึง 20 นาทีเลยทีเดียว

7. Nebia ฝักบัวอาบน้ำแห่งอนาคต

นวัตกรรม สีเขียว Green Innovation

รู้หรือไม่ การอาบน้ำครั้งหนึ่งใช้น้ำสะอาดถึง 75 ลิตร แน่นอนอยู่แล้ว เราไม่ได้ใช้ทุกหยดใน 75 ลิตรในการอาบน้ำแน่นอน นอกจากนี้ 75 ลิตรจากหลายๆล้านคน ก็เป็นปริมาณน้ำสะอาดอันมหาศาลที่ถูกทิ้งไป บริษัท Nebia จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้มีการคิดค้นฝักบัวที่สามารถประหยัดน้ำได้ถึง 70% เทียบกับการใช้ฝักบัวธรรมดา ฝักบัวนี้จะฉีดน้ำออกมาเป็นละอองเล็กๆจำนวนมาก โดยใช้เทคโลโนยี H2MICRO ซึ่งทำให้ครอบคลุมพื้นที่บนร่างกายได้มากกว่าถึง 10 เท่า ทำให้เรารู้สึกเปียกได้โดยใช้ปริมาณน้ำที่น้อยกว่ามาก

8. Salt Lamp โคมไฟเกลือ

นวัตกรรม สีเขียว Green Innovation

วิศวกรชาวฟิลิปปินส์ Aisa Mijeno ได้ประดิษฐ์ นวัตกรรม สีเขียว ในการสร้างโคมไฟที่ส่องแสงได้จากน้ำเกลือ โดยโคมไฟนี้ใช้อากาศเป็นขั้วแคโทด โลหะเป็นขั้วแอโนด และน้ำเกลือเป็นสารละลายที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี เพียงแค่จุ่มส่วนของโลหะลงในน้ำผสมกับเกลือ 2 ช้อน ก็สามารถสร้างแสงสว่างได้ทั้งคืน หรือแม้แต่ให้พลังงานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไม่มาก โคมไฟเกลือจึงเป็น นวัตกรรม ที่เป็นทางออกให้แก่ชุมชนที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ หรือชุมชนที่ใกล้ทะเล 

ติดต่อเราผ่านช่องทาง

สินค้าน่าสนใจ

AdSeal 765 FIREPROOF

Firestop and Intumescent Flame
Retardant Acrylic Sealant
อะคริลิคกันไฟลามและหน่วงไฟ

ToolFlex MuitiBond A

Butyl Self-Adhesive Sealing Flashing Tape
เทปกาวบิวทิลส์สำหรับปิดรอยต่อกันน้ำ

ToolFlex BUTYLBAND

2-Sided Jointing Butyl Tape
เทปบิวทิล 2 หน้า สำหรับวางรอยต่อ

AdSeal BUTYL MASTIC

Non-Skinning Sealant
วัสดุยางสังเคราะห์ชนิดนิ่ม
เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ