อบรมเรื่อง สิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร

อบรมภายในในหัวข้อ“สิ่งแวดล้อม” การอบรมภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานทุกคนในการรับทราบถึง ปัญหาขยะล้นโลก และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเข้าใจการแยกขยะ เข้าใจชนิดของขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกมนุษย์และลดโลกร้อนได้ในภายภาคหน้า ที่เราจะร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

อบรมหลักสูตร การขับบรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ได้จัดการอบรมภายในองค์กรในหัวข้อหลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยมีวิทยากรโดย คุณจารุนันท์ ธรานนท์ ได้จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติจริง หลังจากจบการอบรมพนักงานได้ผ่านการอบรมทั้งหมด 17 คนได้ผล 100% โดยวิทยากรเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนของพนักงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่เกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียวัตถุดิบ ใช้เวลาการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ต่อไป

สัมนาองค์กรหัวข้อ : Teamwork & Community

การสัมนาภายในองค์กร เรื่องการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพื่องานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่ายเข้าใจ สื่อสารกันอย่างชัดเจนมากขึ้น

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ