กิจกรรมบริษัท

Activity : CSR

ทำบุญเลี้ยงพระบริษัทฯ 9 เดือน 9

12 กันยายน 2565
ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๙ เดือน ๙ ปี  ๒๕๖๕

เป็นกิจกรรมครั้งใหญ่ของบริษัทฯ อีกกิจกรรมหนึ่งในบริษัท เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อความสุขความเจริญแก่จิตใจ
โดยปรารภ แก่บุคลากรทุกคน และเสริมความมั่นคง ตั้งมั่นในการทำงานให้พนักงานมีขวัญมีกำลังใจต่อไป

 

Share post :

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ