อบรบความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และกฏหมายต่างๆ

อบรมโดย คุณวิวัฒนา เกตุราทร ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและเรียนรู้กฏหมายต่างๆ ที่ควรรู้ให้แก่พนักงาน ณ โรงงานบางใหญ่

อบรมอัคคีภัย และซ้อมดับเพลิง

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด  จัดอบรมและซ้อมดับเพลิง ให้แก่พนักงานทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัย และรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า ดูแลสายไฟเบื้องต้นได้ก่อนเกิดอัคคีภัย อัคคีภัย เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ที่มีเชื้อเพลิงเป็นส่วนประกอบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า ก็ล้วนมีส่วนประกอบของเชื้อเพลิง ทั้งในโครงสร้างอาคาร รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บในอาคาร ก็ล้วนเป็นเชื้อเพลิงได้เมื่อเกิดไฟลุกไหม้ สาเหตุของอัคคีภัย ต้นเหตุเพลิงไหม้เกิดจากประกายไฟ ที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยทั้งจากการชำรุดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการลัดวงจร รวมไปถึงความประมาทเลินเล่อของผู้ที่ทำงานหรืออาศัยในอาคารเอง จึงส่งผลให้ประกายไฟไปติดกับเชื้อเพลิงกลายเป็นเหตุอัคคีภัยที่สร้างความเสียหายแก่อาคาร ทรัพย์สิน ไปจนถึงชีวิตของผู้ที่อยู่ในอาคารด้วย การให้ความรู้ผู้อาศัยในอาคารเกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือจัดอบรมดับเพลิง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสความสูญเสีย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงผู้อาศัยเองก็สามารถระงับเหตุเบื้องต้นเองได้จากความรู้ที่ได้รับจากการอบรมดับเพลิง  อ่านบทความต่อ การจัดอบรมระบบดับเพลิง คืออะไร? เมื่อเกิดอัคคีภัยรุนแรงหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะไม่สามารถควบคุมสติ หรือไม่สามารถยับยั้งเหตุให้ทุเลาลงได้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในตึกสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ ผู้คนที่ติดอยู่ด้านในมักได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟทำให้หมดสติอยู่ภายใน หรือไม่สามารถหนีออกมาได้เนื่องจากไม่รู้เส้นทางหนีไฟของตึกนั้น “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี” การจัดอบรมดับเพลิงจึงมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในอาคารสำนักงาน โรงงาน ห้างสรรพสินค้า สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยอย่างปลอดภัย และได้รับอันตรายน้อยที่สุด โดยข้อมูลจาก สสส. พบว่าเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลง 25% ในปี 2561 แต่ยังไม่เพียงพอต่อความปลอดภัย จึงมีการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยทางสื่อต่างๆ รวมถึงการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยด้วย นอกจากนี้การเข้าใจถึงโครงสร้างอาคารที่พวกเขาทำงานอยู่ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าอบรมรับรู้ถึงเส้นทางหนีไฟและการใช้ประตูหนีไฟที่ถูกต้อง และสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงเตือนภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากอัคคีภัยหรือการทำงานของอุปกรณ์เตือนภัยที่ผิดพลาดจากความประมาทของผู้ที่อยู่ในอาคาร เช่น มีการสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบทำให้ควันบุหรี่ไปสัมผัสกับเครื่องตรวจจับควันไฟและเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ควรจัดอบรมระบบดับเพลิงเมื่อใด? สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ […]

อบรมเรื่อง สิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร

อบรมภายในในหัวข้อ“สิ่งแวดล้อม” การอบรมภายในองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานทุกคนในการรับทราบถึง ปัญหาขยะล้นโลก และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นเข้าใจการแยกขยะ เข้าใจชนิดของขยะแต่ละประเภท เพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกมนุษย์และลดโลกร้อนได้ในภายภาคหน้า ที่เราจะร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน

อบรมหลักสูตร การขับบรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตร 6 ชั่วโมง)

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ได้จัดการอบรมภายในองค์กรในหัวข้อหลักสูตร การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี (หลักสูตร 6 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยมีวิทยากรโดย คุณจารุนันท์ ธรานนท์ ได้จัดการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาพปฏิบัติจริง หลังจากจบการอบรมพนักงานได้ผ่านการอบรมทั้งหมด 17 คนได้ผล 100% โดยวิทยากรเป็นผู้ประเมิน ทั้งนี้ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานส่วนของพนักงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่เกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียวัตถุดิบ ใช้เวลาการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ต่อไป

สัมนาองค์กรหัวข้อ : Teamwork & Community

การสัมนาภายในองค์กร เรื่องการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพื่องานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละฝ่ายเข้าใจ สื่อสารกันอย่างชัดเจนมากขึ้น

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ