ซิลิโคนกันไฟ อะคริลิคกันไฟ ใช้ต่างกันอย่างไร ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน

ปัจจุบันนี้ในการสร้างตึกสูง เริ่มมีการบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย โดยการบังคับให้มีระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น สัญญาณเตือนกันเพลิงไหม้ ระบบน้ำสำหรับดับเพลิง ถังดับเพลิง และการใช้วัสดุก่อสร้างต่างๆที่สามารถช่วยชะลอเพลิงไหม้ได้ เช่น การใช้ประตูกันไฟ ผนังกันไฟ สีกันไฟ และยาแนวกันไฟ เป็นต้น เนื่องจากการเกิดอัคคีภัย ทำให้เกิดความเสียหายที่สูง การเลือกใช้วัสดุกันไฟให้เหมาะสม เช่น การเลือกกาวยาแนวให้ถูกต้อง เช่น ซิลิโคนกันไฟ และ อะคริลิคกันไฟ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งป้องกัน และลดความเสียหายที่อาจะเกิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ซิลิโคนกันไฟ

 

การเลือก ยาแนวกันไฟ รายละเอียดเล็กๆที่อาจช่วยชีวิตนับร้อยได้

รู้หรือไม่? ควัน อันตรายกว่าไฟ การเสียชีวิตจากอัคคีภัยภายในอาคารส่วนใหญ่เกิดจากการสูดควันไฟ ไม่ใช่จากการโดนไฟเผา หากเกิดเพลิงไหม้ในอาคาร ออกซิเจนที่เป็นแก๊สที่สำคัญในการหายใจของมนุษย์จะถูกใช้ในการเผาไหม้ในการเกิดเพลิง ทำให้ออกซิเจนในอากาศลดลง ทำให้มนุษย์หายใจได้ลำบาก นอกจากนี้การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดแก๊สพิษซึ่งมีอันตราย เช่น แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbonmonoxide) และแก๊สพิษอื่นๆที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกต่างๆ เช่น ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (Hydrogen Cyanide) และฟอสจีน (Phosgene)

ในการสร้างอาคารบ้านเรือน ระหว่างแผ่นคอนกรีต ประตู หน้าต่าง ระบบท่อดัก และรอยต่อต่างๆ จะต้องมีการยาแนวโดยใช้วัสดุยาแนว เช่น ซิลิโคน และอะคริลิค หากใช้กาวยาแนวที่ไม่กันไฟหรือไม่เหมาะสม ในการยาแนวระหว่างแผ่นคอนกรีตหรือประตูกันไฟ หากเกิดเพลิงไหม้ กาวยาแนวนั้นจะถูกเผาไหม้และเกิดช่องว่างระหว่างรอยต่อ ก่อนที่แผ่นคอนกรีตหรือประตูกันไฟนั้นจะไหม้ไฟ ฉะนั้นควันไฟนั้นก็จะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจะทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่สามารถหลบหนีได้ทัน และหมดสติด้วยควันไฟ แม้กระทั่งไฟจะยังลามมาไม่ถึง การใช้ผนังกันไฟหรือประตูกันไฟจึงไร้ประโยชน์ หากไม่ได้ใช้ยาแนวกันไฟในการยาแนวรอยต่อ

ซิลิโคนกันไฟ อะคริลิคกันไฟ ควัน

ซิลิโคนกันไฟ หรือ อะคริลิคกันไฟ ใช้อันไหนดี?

การเลือกยาแนวกันไฟนั้นสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกคือ ความสามารถในการกันไฟ กาวยาแนวนั้นควรจะไม่ติดไฟ หรือหากติดไฟควรที่จะไม่ลามไฟ และขี้เถ้าที่ตกลงมาไม่ควรที่จะติดไฟ โดยกาวยาแนวกันไฟนั้นควรที่จะสามารถกันไฟได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง โดยมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้รองรับ เช่น มาตรฐาน BS476 และมาตรฐาน UL94 นอกจากนี้ควรมีสารระเหยที่อันตรายน้อย (Low VOCs) เพื่อความปลอดภัยหากต้องสูดระเหยที่ระเหยออกมาจากการเผาไหม้

อะคริลิคกันไฟ คือ (Fire Rated Acrylic Sealant / Fireproof Acrylic Sealant)

กาวอะคริลิคกันไฟลามและหน่วงไฟ มีคุณสมบัติพิเศษในการขยายตัวขณะไหม้ (Intumescent) ขยายเกิดเป็นถ่านชาร์ (Char) ปกคลุมผิวหน้าของยาแนวไว้ ซึ่งทำหน้าที่ลดการถ่ายเทความร้อนที่จะเข้าถึงเนื้อกาวยาแนว และลดการปล่อยแก๊สที่สามารถถูกเผาไหม้ง่าย (Combustible Gas) ออกไป เพื่อชลอการลามของไฟ

ด้วยคุณสมบัติของกาวอะคริลิคที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ ทำให้กาวอะคริลิคไม่ทนต่อแสงแดดและสภาพแวดล้อมภายนอก จึงเหมาะสมแก่การใช้ภายในอาคาร หรือการใช้ในงานภายนอกอาคารที่มีการทาสีทับเพื่อป้องกันเนื้อกาวจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี แต่กาวอะคริลิคมีความสามารถการยืดหดและรับแรงที่ค่อนข้างต่ำ และมีราคาต่ำกว่ากาวซิลิโคน กาวอะคริลิคจึงถูกนิยมใช้ในงานภายในอาคาร ที่มีการขยับตัวต่ำ เช่น การใช้กาวอะคริลิคกันไฟยาแนวบริเวณท่อดักส์ และการใช้อะคริลิคกันไฟยาแนวระหว่างกรอบประตูกันไฟ

หากใช้กาวอะคริลิคกันไฟในรอยต่อที่มีการขยับตัวมาก กาวอะคริลิคกันไฟอาจเกิดรอยแตกร้าวและหลุดร่อน ทำให้เมื่อเกิดอัคคีภัย ควันไฟที่เป็นสาเหตุการตายหลักของการเกิดอัคคีภัย จึงอาจหลุดลอดมาตามรอยต่อได้ และทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยได้ ทั้งๆไฟยังลามมาไม่บริเวณนั้นๆ

ซิลิโคนกันไฟ คือ (Fire Rated Silicone Sealant / Fireproof Silicone Sealant)

ซิลิโคนนั้นเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่สามารถทนความร้อนได้สูง ในกาวซิลิโคนกันไฟจะมีการเติมสารหน่วงไฟ (Flame Retardants) เข้าไป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการกันไฟ

กาวซิลิโคนกันไฟสามารถใช้ในงานภายนอกได้ ด้วยคุณสมบัติที่กาวซิลิโคนเป็นสารประกอบอนินทรีย์ที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม เช่น รังสีอัลตราไวโอเลต จากแสงอาทิตย์ นอกจากนี้กาวซิลิโคนมีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถใช้ได้ในรอยต่อที่มีการขยับตัวสูง แต่กาวซิลิโคนจะไม่สามารถทาสีทับได้เนื่องจากมีผิวเรียบมัน และมีราคาที่สูงกว่ากาวอะคริลิค

AdSeal 765 Fireproof (แอดซีล 765 ไฟร์ปรูฟ)

ลักษณะพิเศษ

 • กันไฟลามได้นาน 4 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน BS 476 Part 20
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของการติดไฟ UL 94 V-0
 • ปราศจากฮาโลเจน ไอโซไซยาเนต แอสเบสตอส โลหะหนัก พทาเลท และสารระเหยที่เป็นอันตราย
 • ใช้เป็นฉนวนอะคูสติกลดเสียงรบกวน

มาตรฐาน

 • BS 476 Part 20
 • UL 94 Flammability Class V-0
 • Low VOCs

การใช้งาน

แอดซีล 765 ไฟร์ปรูฟ เป็นกาวอะคริลิคสูตรน้ำกันไฟลามและหน่วงไฟ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของกาวที่จะขยายตัวขณะไฟไหม้ ช่วยป้องกันไม่ให้ไฟลามได้นานถึง 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการออกแบบรอยต่อและชนิดของวัสดุ) เหมาะสำหรับการยาแนวกันไฟและหน่วงไฟรอยต่อในงานก่อสร้าง เช่น รอยต่อผนังและบล็อกคอนกรีต ผนังกันไฟ กรอบประตูกันไฟ พลาสเตอร์บอร์ดกันไฟ ไฟเบอร์ซีเมนต์กันไฟ รอยต่อแนวเจาะ ตะเข็บท่อ กรอบหน้าต่างและประตู ท่อเหล็กและทองแดง ระบบสายเคเบิ้ล ท่อดักท์ สามารถใช้เป็นฉนวนอะคูสติกเพื่อลดเสียงรบกวน ยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับวัสดุหลากหลายชนิดในงานก่อสร้างโดยไม่ต้องใช้สารรองพื้น เช่น คอนกรีต เหล็ก ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้ พลาสติก และอิฐ

AdSeal Silicone Fireproof (แอดซีล ซิลิโคน ไฟร์ปรูฟ)

ซิลิโคนกันไฟ

ลักษณะพิเศษ

 • กันไฟลามได้นานมากกว่า 4 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน BS 476 Part 20
 • ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของการติดไฟ UL 94 V-0
 • รองรับการขยับตัวได้สูงในงานซีลรอยต่อทั่วไป
 • ไม่ต้องใช้สารรองพื้น การยึดติดดี ไม่ไหลย้อย
 • ใช้งานทั้งภายในและภายนอก

มาตรฐาน

 • BS 476 Part 20
 • UL 94 Flammability Class V-0
 • Low VOCs

การใช้งาน

แอดซีล ซิลิโคน ไฟร์ปรูฟ เป็นกาวซิลิโคนกันไฟลามและหน่วงไฟ คุณสมบัติเป็นกลาง มีสารหน่วงป้องกันไม่ให้ไฟลามได้นานมากกว่า 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการออกแบบรอยต่อและชนิดของวัสดุ) ใช้ยาแนวเพื่อกันไฟและหน่วงไฟรอยต่อในงานก่อสร้างกับพื้นผิวที่มีรูพรุนและไม่มีรูพรุน เช่น รอยต่อผนังและบล็อกคอนกรีต ผนังกันไฟ กรอบประตูกันไฟ พลาสเตอร์บอร์ดกันไฟ ไฟเบอร์ซีเมนต์กันไฟ รอยต่อแนวเจาะระบบท่อต่างๆ งานระบบท่อดักท์ งานระบบสายเคเบิ้ล กรอบหน้าต่างและประตู เป็นต้น สามารถยึดเกาะ บนวัสดุทั่วไปในงานก่อสร้างโดยไม่ต้องใช้สารรองพื้น

ติดต่อเราผ่านช่องทาง

สินค้าน่าสนใจ

AdSeal 765 FIREPROOF

Firestop and Intumescent Flame
Retardant Acrylic Sealant
อะคริลิคกันไฟลามและหน่วงไฟ

AdSeal ACRYL 702

Premium Elastic Painter and
Decorator Acrylic Sealant
กาวยาแนวอะคริลิคคุณภาพสูง เกรดยืดหยุ่น

NCRYL1 FAST CURE

General Purpose Acrylic Sealant
กาวยาแนวอะคริลิคอเนกประสงค์

AdSeal ROOFSEAL 111

Highly Flexible Acrylic
Waterproofing coating
อะคริลิคเคลือบทากันรั่วซึมและปิดรอยแตกร้าว ชนิดยืดหยุ่นสูง

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ