FAQs

ถาม-ตอบ Frequently Asked Questions (FAQs) แจ้งให้ทราบ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ได้จัดทำหัวข้อบนเว็บไซต์ เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมิได้มีผลต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ได้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุ “กาวยาแนว” เท่านั้น มิได้จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง หากต้องการดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา คลิกหัวข้อ “Products” หรือสามารถติดต่อที่หมายเลข 02-877-9935 × Dismiss alert Frequently Asked Questions (FAQs)

เว็บไซต์ของ บริษัท แอดฮีซีล จำกัด มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯจัดเก็บ วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ และวิธีการตั้งค่าคุกกี้ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ ของบริษัทฯ