• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
ทำไมซิลิโคนบางหลอดถึงมีกลิ่น เหม็นซิลิโคนที่มีกลิ่นนี้สามารถใช้ งานได้หรือไม่?
ซิลิโคน 1 หลอดจะยิงได้กี่เมตร?
ทำไมทาสีทับบนซิลิโคนไม่ติด?
ยาแนวบริเวณขอบอ่างล้างหน้าและตู้อาบน้ำชอบขึ้นราสีดำ ต้องแก้ไขอย่างไร?
   
 
ซิลิโคน 1 หลอดจะยิงได้กี่เมตร?
วิธีการคำนวนคร่าว ๆ คือ นำความกว้างและความลึกของร่องที่จะยิงมาคูณกันแล้วนำมาหารปริมาณบรรจุของกาว เช่น ร่องที่จะยิง กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. ซิลิโคนบรรจุ 300 มล. จะยิงได้ 300/(10*5) = 6 เมตร แต่ทั้งนี้ความยาวที่ยิงได้จริงก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ยิงกาว