• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
กลับสู่หน้าอีพ๊อกซี่หลัก
 
 
Product ID : 00000060005
Name : AdDUR A921
ประเภท : EPOXY (12)

  • รายละเอียดสินค้า
  • คุณสมบัติและการใช้งาน
ชื่อสินค้า :  AdDUR A921
ชื่อภาษาไทย : แอดดัวร์ เอ921 อีพ๊อกซี่เสียบเหล็กและยึดติด
ประเภทสินค้า : EPOXY (12)
สี : เทา
ขนาดบรรจุ : 1 กก./ชุด
คุณสมบัติ : กาวอีพ๊อกซี่ ชนิด 2 ส่วนประกอบ ผลิตจากกาวอีพ๊อกซี่เรซินเกรดสูง มีความคงตัวสูง และไม่ไหลย้อย ใช้งานได้ง่ายและหลากหลาย มีอัตราการหดตัวต่ำ กาวที่แห้งตัวแล้วจะมีความแข็งแรงและเนื้อแน่น ยึดเกาะตัวได้ดีเลิศกับโลหะ ปูนฉาบ และคอนกรีต จึงเหมาะสาหรับงานยึดติด และงานซ่อมคอนกรีต งานยึดติดสลักเกรียว เสียบเหล็ก แข็งแรงกว่าคอนกรีตโดยปกติ 3-4 เท่า
การใช้งาน : คนกาวแต่ละส่วนให้เข้ากันก่อนการผสม ผสมกาวในอัตราส่วน A:B=2:1 โดยน้ำหนัก คนทั้ง 2 ส่วนให้เข้ากันอย่างน้อย 5 นาที กาวเริ่มแปลสภาพเป็นเจลภายใน 30 นาที ควรใช้กาวภายใน 30 นาที