• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
กลับหน้าแรก Adheseal
 
 

Product ID : 00000070008
Name : ToolFlex MultiBOND
ประเภทสินค้า : TOOLING & ACCESSORIES (11)

  • รายละเอียดสินค้า
  • คุณสมบัติและการใช้งาน
ชื่อสินค้า :  ToolFlex MultiBOND
ชื่อภาษาไทย : ทลูเฟล็กซ์ มัลติบอนด์ เทปกาวบิทูเมนปิดรอยต่อกันน้้าซึมผ่าน
ประเภทสินค้า : TOOLING & ACCESSORIES (11)
สี : ดำ
ขนาดบรรจุ : ม้วนละ 10 เมตร ขนาดความกว้างที่ 50, 100 มม.
การใช้งาน : ใช้ยึดติดได้กับทุกวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลาสติก กระจก เหล็ก โพลีคาร์บอเนต ไม้ และน้้ามันดิน ใช้ปิดรอยต่อ รอยแตกร้าวเพื่อซ่อมแซมและป้องกันน้้าซึมผ่านบริเวณหลังคา ขอบหน้าต่าง-ประตู กันสาด แท้งก์น้้า รางน้้า ท่อแอร์ ตัวถังรถยนต์
คุณสมบัติ :