บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ห้องแลป บริเวณโรงงาน มีเครื่องมือพร้อมสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เราจะพัฒนาสินค้าและบริการ ให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าได้ที่ตัวแทนขาย หรือโทร 02-8779935 ระบบจัดทำสินค้ามีเครื่องมือสำหรับเพิ่มความรวดเร็วในการผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการตลาด ทางบริษัทยินดี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างบริษัท